Zmluvné vzťahy | Informácie | GLOBTOUR

Vaša skvelá dovolenka
pre predajcov
vstup

ZMLUVNÉ VZŤAHY A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ministerstvo hospodárstva SR - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislavae pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX č. 5, 82007, Bratislava

SPLNOMOCNENIA