Poistenie | Informácie | GLOBTOUR

Vaša skvelá dovolenka
pre predajcov
vstup

Poistenie

POISTENIE PROTI ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Poistenie úpadku cestovnej kancelárie máme uzatvorené s poisťovňou Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.