letecká doprava | Informácie | GLOBTOUR

Vaša skvelá dovolenka
pre predajcov
vstup

Letové poriadky

Odlet Kód linky Odletové letisko Cieľové letisko Prílet
09.07.2022 0:00 (KSC) Košice (BOJ) Burgas 09.07.2022 0:00
09.07.2022 0:00 (BOJ) Burgas (KSC) Košice 09.07.2022 0:00
09.07.2022 0:00 (KSC) Košice (BOJ) Burgas 09.07.2022 0:00
09.07.2022 0:00 (BOJ) Burgas (KSC) Košice 09.07.2022 0:00
09.07.2022 0:00 (BOJ) Burgas (BTS) Bratislava 09.07.2022 0:00
09.07.2022 0:00 (BTS) Bratislava (BOJ) Burgas 09.07.2022 0:00
10.07.2022 0:00 (TAT) Poprad (AYT) Antalya 10.07.2022 0:00
10.07.2022 0:00 (AYT) Antalya (TAT) Poprad 10.07.2022 0:00
11.07.2022 0:00 (BTS) Bratislava (AYT) Antalya 11.07.2022 0:00
11.07.2022 0:00 (AYT) Antalya (BTS) Bratislava 11.07.2022 0:00
11.07.2022 0:00 (AYT) Antalya (KSC) Košice 11.07.2022 0:00
11.07.2022 0:00 (KSC) Košice (AYT) Antalya 11.07.2022 0:00
12.07.2022 0:00 (AYT) Antalya (BTS) Bratislava 12.07.2022 0:00
12.07.2022 0:00 (BTS) Bratislava (AYT) Antalya 12.07.2022 0:00
12.07.2022 0:00 (AYT) Antalya (KSC) Košice 12.07.2022 0:00
12.07.2022 0:00 (KSC) Košice (AYT) Antalya 12.07.2022 0:00
13.07.2022 0:00 (KSC) Košice (BOJ) Burgas 13.07.2022 0:00
13.07.2022 0:00 (BOJ) Burgas (KSC) Košice 13.07.2022 0:00
13.07.2022 0:00 (BOJ) Burgas (BTS) Bratislava 13.07.2022 0:00
13.07.2022 0:00 (BTS) Bratislava (BOJ) Burgas 13.07.2022 0:00
3 4 5 6 7